fbpx

Etički Kodeks

Etički Kodeks

Centra za Istraživanja

Etički kodeks predstavlja referentni dokument Centra za istraživanja čiji je cilj da zaštiti osnovne postulate profesije istraživača i istraživački integritet u oblasti online i offline istraživanja tržišta, medija, javnog mnjenja i online komunikacije. Pored toga, etički kodeks služi Centru za istraživanja kao okvir za samoregulaciju u naučnim istraživanjima, kao i za regulisanje ponašanja istraživača koji se suočavaju sa izazovima koji su uzrokovani tehnološkim razvojem, otvorenim podacima, razvojem informacionih i komunikacionih tehnologija.

Društvena odgovornost i etičko ponašanje u istraživanju snažno je povezano sa organizacionom kulturom i društveno specifičnim kontekstom. Koncept društveno odgovornog istraživanja doprinosi uvažavanju interesa pojedinca, društva i okruženja.

Etički kodeks uvodi etičke principe, pravila i standarde struke istraživača  sa ciljem da se ojača profesionalni integritet istraživača kroz razvoj etičkih standarda, čuvanje i unapređivanje istraživačke ekspertize, odnosno metodologije istraživanja oličene u objektivnim postupcima i procedurama.

Etički principi, kao osnova kodeksa, razvijeni su u skladu sa domaćim, društveno specifičnim kontekstom sa ciljem da ojačaju integritet istraživača i njihove struke.