Kako je Korona virus uticao na Vaš posao?


Krajem marta, a na početku vanrednog stanja koje je uvedeno zbog korona virusa (COVID19) želeli smo da saznamo kako korona virus utiče na posao građana Srbije, da li su preduzete neke mere i koje, itd. Prema tome, putem portala za online istraživanja Tvoj stav (www.tvojstav.com) sproveli smo anketu Kako korona virus utiče na Vaš posao? i dobili smo 476 odgovora koje Vam u nastavku prenosimo.


 • U anketi su učestvovali 113 muškaraca (23.70%) i 363 žena (76.30%).
 • Prosečna starost ispitanika je 38 godina; najmlađi ispitanik ima 19 godina, a najstariji 73 godine.
 • Najviše ispitanika je završilo srednju školu (53.20%), potom fakultet (18.90%), višu školu (13.40%), master studije (9.00%), osnovnu školu (2.50%), doktorske studije (1.50%) i magistarske studije (1.30%).
 • 262 ispitanika su oženjeni/udati (55.00%), 85 ispitanika neoženjni/neudati (17.90%), 69 žive u vanbračnoj zajednici (14.50%), 38 su razvedeni (8.00%), 9 ispitanika nije želelo da se izjasni (1.90%), 10 su udovci/udovice (2.10%) i 3 su rastavljeni (0.60%).

Radni status

Većina ispitanika je u trenutku ispitivanja bila zaposlena na neodređeno vreme (58.60%), potom preduzetnici (12.20%), zaposleni na određeno do 3 meseca (10.30%), zaposleni na određemo duže od godinu dana (5.50%), zaposleni na određeno do godinu dana (5.00%), zaposleni na određeno do 6 meseci (2.90%), freelancer (0.80%), rad od kuće (1.10%) i zaposleni na određeno do 9 meseci (1.30%). Ispitanici sa drugim radnim statusima su činili 2.30% ispitanika.

Radni status ispitanika
Tabela 1. Radni status ispitanika
 • 55.50% ispitanika je zaposleno u privatnom domaćem preduzeću, 26.00% ispitanika u privatnom stranom preduzeću i 18.50% u javnom preduzeću.
 • Najviše ispitanika je zaposleno u preduzećima sa više od 90 zaposlenih (45.60%), ptom u preduzećima sa do 20 zapsolenih (35.90%), dok ostatak zaoslenih radi u preduzećima od 21 do 90 zaposlenih pri čemu je najmanje ispitanika zaposleno u preduzećima sa 71-90 zaposlenih (3.20%).

Mesečni prihod ispitanika

Najviše ispitanika je imalo prosečni mesečni prihod 201-400 eura (34.00%), potom 401-600 eura (25.80%), 601-800 eura (12.40%), 801-1000 eura (10.10%), preko 1000 eura (10.10%) i 0-200 eura (7.60%).

Mesečni prihodi ispitanika
Grafik 1. Mesečni prihodi ispitanika

Kako su kompanije radile na početku proglašenja vanrednog stanja zbog korona virusa?

129 ispitanika je navelo da je kompanija u kojoj su zaposleni potpuno obustavilo rad zbog proglašenja vanrednog stanja zbog korona virusa (27.10%), 127 da su kompanije delimično obustavile rad (26.70%), dok je 220 ispitanika navelo da u kompanijama u kojima su zaposleni nije obustavljen rad zbog proglašenja vanrednog stanja zbog korona virusa (46.20%).

Kompanija je obustavila rad zbog Korona virusa
Grafik 2. Kompanija je obustavila rad zbog proglašenja vanrednog stanja zbog korona virusa

255 ispitanika je odgovorilo da kompanije u kojima su zaposleni nije omogućila rad od kuće za vreme vanrednog stanja zbog korona virusa (9.00%), 163 da je rad od kuće omogućen samo zaposlenima kojima to priroda posla omogućava (34.20%), 43 da je rad od kuće omogućen za sve zaposlene i 15 da je rad od kuće omogućen samo zaposlenima koji imaju decu (3.20%).

Omogućen rad od kuće
Tabela 2. Da li je kompanija omogućila rad od kuće za vreme vanrednog stanja zbog korona virusa?
 • 64.10% ispitanika je navelo da kompanije u kojima su zaposleni nisu omogućile zapsolenima neplaćeno odsustvo sa posla tokom vanrednog stanja zbog korona virusa, 19.50% da je neplaćeno odsustvo omogućemo svim zaposlenima, a 16.40% da je neplaćeno odsustvo omogućeno pojedinim zaposlenima čije odsustvo ne ugrožava rad kompanije.
 • 42.90% ispitanika je navelo da su kompanije obezbedile maske za sve zaposlene kao meru zaštite od korona virusa u toku vanrednog stanja proglašenog zbog korona virusa.
 • 14.90% ispitanika je navelo da su kompanije omogućile merenje temperature za sve zaposlene kao meru zaštite od korona virusa u toku vanrednog stanja proglašenog zbog korona virusa.
 • 3.20% ispitanika je navelo da su kompanije omogućile lekarske preglede za sve zaposlene kao meru zaštite od korona virusa u toku vanrednog stanja proglašenog zbog korona virusa.
 • 1.30% ispitanika je navelo da su im kompanije omogućile razgovor sa psihologom kao meru zaštite od korona virusa u toku vanrednog stanja proglašenog zbog korona virusa.
 • 16.60% ispitanika je navelo da su kompanije samo izdale saopštenje kao meru zaštite od korona virusa u toku vanrednog stanja proglašenog zbog korona virusa, jer rade od kuće.
 • 10.10% ispitanika je navelo da su kompanije primenile sledeće mere zaštite od korona virusa u toku vanrednog stanja proglašenog zbog korona virusa:
  • 40% radnika je otpusteno a ostali ne dobijaju platu,
  • alkohol, asepsol i druga srestva za dezinfekciju,
  • rukavice za jednokratnu upotrebu,
  • kompanija je izdala saopštenje i uvela dežurstva, gde po 1 zaposleni dežura po danu,
  • izdato saopstenje o merama zastite, ali nije obezbedjeno nijedno sredstvo za dezinfekciju ni zastitu i
  • skraćeno radno vreme.
 • 10.00% ispitanika je navelo da kompanije nisu obezbedile mere zaštite od korona virusa u toku vanrednog stanja proglašenog zbog korona virusa.
Smanjeno radno vreme za vreme Korona virusa
Tabela 3. Da li je zaposlenima smanjeno radno vreme u toku vanrednog stanja zbog korona virusa?

38.20% ispitanika je navelo da zaposlenima nije smanjeno radno vreme u toku vanrednog stanja zbog korona virusa, 21.00% da je smanjeno radno vreme i da su plate u potpunosti isplaćene, 14.50% da je smanjeno radno vreme i da plate nisu u potpunosti isplaćene, 13.90% da je smanjeno radno vreme, ali da plate nisu isplaćene i 12.40% da radno vreme nije smanjeno, jer rade od kuće.

 • 60.30% ispitanika se izjasno da kompanije u kojima su zaposleni primenjuju preporuke Vlade Srbije u toku vanrednog stanja zbog korona virusa, 27.50% da kompanije to delimično čine, dok 12.20% ispitanika smatra da kompanije u kojima su zaposleni ne primenjuju preporuke Vlade Srbije u toku vanrednog stanja zbog korona virusa.
 • 46.80% ispitanika smatra da će zaposlenima koji rade od kuće novčane naknade biti u potpunosti isplaćene, 23.70% da će novčane naknade biti delimično isplaćene i 29.50% da novčane naknade neće biti isplaćene zaposlenima koji rade od kuće.
 • 26.50% ispitanika se potpuno slaže da je kompanija u kojoj rade upoznala sve zaposlene sa njihovim pravima u toku vanrednog stanja zbog korona virusa, dok se 25.00% ispitanika potpuno ne slaže.
 • 35.10% ispitanika se potpuno slaže da je kompanija u kojoj rade primenila sve neophodne mere za zaštitu zaposlenih u toku vanrednog stanja zbog korona virusa.
 • 25.40% ispitanika se potpuno slaže da je kompanija u kojoj rade obezbedila posebne uslove za zaposlene koji žele da rade od kuće u toku vanrednog stanja zbog korona virusa, dok se 23.50% ispitanika potpuno ne slaže.
 • 60.50% ispitanika se potpuno ne slaže da je kompanija u kojoj rade omogućila zaposlenima testiranje na korona virus u toku vanrednog stanja zbog korona virusa.

 

“Ove fotografije su preuzete sa platforme Unsplash i koriste se u skladu sa uslovima korišćenja Unsplash-a. Autori ovih fotografija nisu navedeni pojedinačno, ali sve fotografije su dostupne na Unsplash-u i možete ih pronaći putem pretrage na njihovoj platformi.”