Kako da instalirate SPSS


Odlučili ste da naučite kako da koristite SPPS za statističku obradu podataka, ali pitate se gde da nađete i kako da instalirate softver. Možda ćete pohađati kurs iz oblasti statistike, odnosno analize i obrade podataka i predavači će Vam pokazati gde da preuzmete SPSS softver, ali ako odlučite sami da učite biće Vam potrebna pomoć za preuzimanje i instaliranje SPSS-a. Spremili smo za Vas jednostavno uputvstvo kako da preuzmete i instalirate SPSS softver.


IBM SPSS Statistics softver nije besplatna softver za statističku obradu podataka, pa je prvo neophodno da se registrujete na sajtu IBM, a nakon toga da izvršite pretplatu za SPSS. Međutim, moći ćete da preuzmete probnu verziju besplatno 14 dana putem sledećeg linka.

Nakon što se ulogujete na svoj IBM nalog, potrebno je da pratite sledeće korake:

  1. Kliknite na dugme Download pored IBM SPSS Statistics Subscription.
  2. Izaberite odgovarajuću verziju IBM SPSS koju želite da preuzmete (npr. 32-bit, 64-bit, macOS) i kliknite na dugme
  3. Nakon toga izaberite Save File.
  4. Ako instalirate SPSS na Windows-u, pronađite lokaciju instalacionog fajla, kliknite desnim klikom i izaberite opciju Run as administrator.

 

Ako instalirate SPSS na Mac OS, pronađite lokaciju instalacionog fajla i dva puta kliknite na ikonicu.

Pratite instalaciona uputstva.

Kako da instalirate SPSS na Windows-u?

Kada preuzmete SPSS fajl, potrebno je da kliknete desnim knlikom na .exe fajl i da izaberet opciju Ran as administrator. Ako se zahteva dozvola da instalirate softver izaberite Yes.

Pokretanje SPSS-a Windows
Pokretanje SPSS-a Windows

Nakon toga će se otvoriti prozor  InstallShield Wizard koji će prikazivati da je softver licenciran i vlasništvo IBM korporacije. Potrebno je da izaberete opciju Next.

Instalacija SPSS-a Windows
Instalacija SPSS-a Windows

Kada izaberete opciju Next, otvoriće se naredni prozor u kome je prikazan Sporazum o licenci softvera. Potrebno je da izaberete opciju I accept the terms in the license agreement. Nakon toga knliknite na opciju Next.

Sledeći prozor Vam daje mogućnost da instalirate osnovne funkcije za Python. Izaberite opciju Yes i kliknite Next.

Nakon izbora opcije Next, otvoriće se novi prozor koji će prikazivati licencu za program Python. Izaberite opciju I accept the terms in the license agreement, a potom izaberite opciju Next.

U narednom prozoru izaberite I accept the License Agreement i kliknite Next.

U sledećem prozoru ostavite izabranu putanju za instalaciju SPSS-a i izaberite opciju Next.

U narednom prozoru izaberite opciju Install.

Nakon izbora ove opcije, počeće instalacija softvera. Ne postoji predviđeno vreme za instalaciju SPSS-a i zavisiće od specifikacije i brzine Vašeg računara. Kada se završi instaliranje SPSS-a, pojaviće s eprozor koji ukazuje da je instalacija završena. Klinknite na opciju Finish.

Završena instalacija SPSS-a

Nakon instaliranja SPSS softvera potrebno je da ga aktivirate. U Start meniju, izaberite opciju SPSS Statistics 24 License nakon čega će se pojaviti IBM SPSS Statistics 24 License Authorization Wizard aplikacija. Kliknite desnim klikom na aplikaciju i izaberite opciju Run as administrator. Neophodno je da imate Internet konekciju na računaru prilikom aktivacije SPSS-a.

Aktiviranje SPSS-a
Aktiviranje SPSS-a

U narednom prozoru izaberite Next.

Aktiviranje SPSS licence

U sledećem prozoru izaberite opciju Authorized used license (I purchased a single copy of the product) i kliknite na Next.

Nakon toga će biti potrebno da unesete autorizacioni kod. To je kod od 20 karaktera koji ste dobili kada ste preuzeli SPSS sa IBM sajta. Unesite kod u polje Enter Code: i kliknite na Next.

Nakon toga, SPSS će se aktivirati i spreman je za upotrebu. Osim toga, imaćete ikonicu na dekstopu koja će Vam prikazivati da ste instalirali SPSS. Ukoliko se ikonica ne pojavi, u Start meniju ukucajte IBM SPSS Statistics i pojaviće se aplikacija. Da bi se ikonica poavila na desktop, kliknite desnim klikom na aplikaciju, pa izaberite Open file location. Kada se otvori folder sa SPSS softverom, kliknite desnim klikom na ikonicu i iz menija izaberite Send to Desktop. SPSS ikonica će se pojaviti na desktopu.

Kako da instalirate SPSS na Mac OS?

Kada preuzmete SPSS fajl za Mac OS, kliknite dva puta na ikonicu SPSS Statistics Installer.app da započnete instalaciju SPSS softvera.

SPSS za MAC OS
SPSS za MAC OS

Otvoriće se prozor i potrebno je da kliknete OK.

Preuzeti SPSS za MAC
Preuzeti SPSS za MAC

Otvoriće se uvodni prozor IBM SPSS Statistics – Introduction i potrebno je da kliknete Next.

U narednom prozoru IBM SPSS Statistics – Software License Agreement izaberite I accept the terms in the license agreement i kliknite Next.

U narednom prozoru Install IBM SPSS Statistics – Install Python Essentials i izaberete Yes. Kliknite na opciju Next.

U narednom prozoru izaberite Select I accept these terms of the License Agreement i kliknite Next da nastavite process instalacije SPSS-a.

Sledeći prozor IBM SPSS Statistics – License Agreement for Essentials for Python će se pojaviti i potrebno je da izaberete I accept the terms in the license agreement i kliknete Next.

U narednom prozoru izaberite lokaciju gde ćete instalirati SPSS na Vašem računaru i kliknite Next.

U prozoru IBM SPSS Statistics – Pre-Installation Summary kliknite Install.

Izborom opcije Install, process instalacije SPSS-a počinje.

Kada se instalacija SPSS-a završi pojaviće se prozor IBM SPSS Statistics – Install Complete i potrebno je da kliknete Done.

Kada prvi put pokrećete SPSS, potrebno je da unesete kod licence. Da biste to učinili potrebno je da imate Internet konekciju na Vašem računaru. U prozoru izaberite License Product.

SPSS licence MAC OS
SPSS licence MAC OS

Pojaviće se prozor License Status i potrebno je da kliknete Next.

U prozoru Product Authorization izaberite Authorized user license (I purchased a single copy of the product) i kliknite Next.

Autorizacija SPSS licence MAC
Autorizacija SPSS licence MAC

U polju Enter Codes unesite kode koji ste dobili prilikom kupovine ili preuzimanja SPSS-a i kliknite Next.

Kod za autorizaciju SPSS MAC
Kod za autorizaciju SPSS MAC

Kada je autorizacija završena u prozoru Internet Authorization Status kliknite na Next.

Kada je licenciranje završeno, kliknite Finish  da završite proces instalacije.

Izvori:

  1. https://www.studica.com/blog/installing-ibm-spss-statistics-windows-step-step-guide
  2. https://itservices.usc.edu/stats/spss/installwin/
  3. https://csuf.screenstepslive.com/s/12867/m/48670/l/543504-installing-spss-statistics-for-windows-mac
  4. https://www.ibm.com/products/spss-statistics
  5. https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSLVMB_sub/statistics_mainhelp_ddita/common/installation/download_install.html