fbpx

Kursevi za fizička lica

Kursevi za fizička lica

Centar za Istraživanja

Otvoreni kursevi Centra za istraživanja se zasnivaju na detaljnoj analizi i istraživanju potreba za veštinama i potrebe za obukom iz odeđenih oblasti.

Rezultate ovih istraživanja smo preveli direktno u programe praktičnih edukativnih kurseva i razvojnih rešenja koja pomažu organizacijama  i pojedincima u ostvarivanju svojih ciljeva. Razvili smo i razvijamo i realizujemo kurseve koji imaju različito trajanje, metodologiju i pristup i koji su namenjeni ljudima iz različitih profesija.

Orijentacija ka rešavanju problema koji se javljaju u praksi i edukacija koja je zasnovana na primerima iz prakse bez idealnog rešenja je ono što nas izdvaja od drugih.

Centar za istraživanja kao dodatnu vrednost za svoje edukacije nudi savetodavni follow-up pojedincima i njihovim organizacijama u trajanju od 30 dana nakon konkretnog kursa.