fbpx

Statistika u SPSS-u za Studente

Statistika u SPSS-u za Studente

Centar za Istraživanja

Brojevi, brojevi, i samo brojevi… Pa opet brojevi… Formule, formule, i samo formule… Verovatnoća, Poisson-ova raspodela, Gausovo zvono, medijana, modus, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney, ANOVA, Mahalanobisova distanca, yghtweoutkhlm… 😱 Bayes? Ko je to? Jeck-Bonkins ili Box-Jenkins? 🤔🤔🤔 Već mi se vrti u glavi… 😵 Ali, da li statistika mora da bude tako “strašna”? Ne mora. Zato što smo kreirali kurs “Statistika u SPSS-u za studente” samo za vas; bilo da ste student osnovnih ili master studija.

Ekonometrija za StudenteVećina nas se srela sa statistikom prvi put na fakultetu (pre toga nas nije interesovala vremenska prognoza, koja je verovatnoća da položimo ispit ili dobijemo na lutriji, itd.).

Da li se sećate prvog susreta sa statistikom? Sigurno ste tupo i nemo gledali u sve formule na tabli ili prezentacijama i mislili „ja ovo ne mogu“. Koliko puta ste hteli da odustanete od fakulteta, samo zbog statistike?!

Verujte nam da su i nama problem pravile centralna granična teorma, regresiona analiza, testiranje hipoteza, varijansa, itd.

Statistika za StudenteVerujemo da imate dovoljno teorijskog znanja iz statistike. Međutim, nije dovoljno samo usvojiti znanje iz statistike kako bi se položio ispit ili radila istraživanja. Statistika nema smisla za studente, jer se uči van konteksta. Zbog toga je bitno da se trudite da primenite naučeno kako biste bolje razumeli statistiku. Većina nas ništa nije zaista razumela dok nije uradila samostalno istraživanje. Upravo to je cilj našeg kursa “Statistika u SPSS-u za studente”, da kroz interesantne i korisne primere naučimo i primenimo odgovarajuće statističke postupke.

Kurs se sastoji iz 3 modula:

Kurs: Statistika u SPSS-u za Studente

 • Teorijske osnove statistike (šta je uzorak, šta su podaci, šta su varijable, vrste varijabli, kako definisati hipoteze, šta je statističko zaključavanje, itd.)
 • Pokretanje i upoznavanje SPSS-a
 • Komponente programa (prozori, meniji, okviri za dijalog,…)
 • Korišćenje datoteka sa podacima
 • Definisanje, unos i modifikovanje podataka
 • Kodiranje, transformisanje i rekodiranje varijabli
 • Funkcije za obradu podataka
 • Deskriptivna statistika (mere centralne tendencije, mere disperzije, mere oblika rasporeda)
 • Krostabulacije
 • Dijagrami za analizu podataka (histogrami, dijagrami rasipanja,…)
 • Testiranje normalnosti raspodele
 • Analiza pouzdanosti i tumačenje rezultata
 • Primer za vežbu
 • t-test (t-test nezavisnih uzoraka, t-test uparenih uzoraka)
 • Hi-kvadrat test
 • Mann-Whithey U test
 • Wilcoxon test ranga
 • Kruskall-Wallis test
 • Fridmanov test
 • ANOVA (jednofaktorska i dvofaktorska analiza varijanse)
 • Primer za vežbu
 • Korelacija (preliminarne analize, tumačenje rezultata, poređenje koeficijenata korelacije)
 • Regresiona analiza (osnovne postavke, ispunjenost pretpostavki,…)
 • Primer za vežbu

Najkorisnije je primenjeno znanje. Zato kada učite šta su modus, medijana, minimun, maksimum, aritmetička sredina, radite svoje istraživanje. Koji je prosečan broj lajkova Vaših slika na Instagramu-u? Koja Vaša objava je najviše lajkovana na Fejsu? Koju sliku ste objavili više puta na Instagramu? Od svih kontakata na WhatsApp-u, sa kim se najviše dopisujete? Koji je prosečan broj pregleda Vašeg story-ja na Instagramu? Sve je to statistika…

Statisitka studentiI naravno, svaki predmet ili nauka je “strašan” dok se ne savlada ili nauči… Put do uspeha jeste posut trnjem, ali uspeh se meri preprekama koje ste morali da savladate.

Često postavljena pitanja u vezi kursa

Ovde možete pronaći odgovore na često postavljena pitanja u vezi kursa “Statistika u SPSS-u za Studente“.

Kurs „Statistika u SPSS-u za Studente“ se održava u prostorijama Centra za istraživanja odnosno Centra za ljudske resurse (Vlajkovićeva 19 ili Nemanjina 5, Beograd) sem ako nije drugačije naglašeno. Svakako ćete pre početka kursa dobiti detalje o lokaciji.

Da. Centar za istraživanja ne obezbeđuje instalacioni paket za SPSS. Možemo Vam samo pomoći da dobijete privremenu licencu za SPSS.

Da, pre samog početka kursa, pri prijavi potrebno je da nam pošaljete dokaz da ste student osnovnih studija, detalje ćete dobiti putem email adrese.

Ako pohađate individualni kurs „Statistika u SPSS-u za Studente“ možete da koristite Vaše podatke. Ako pohađate grupni kurs, podatke za kurs će obezbediti predavač, ili ukoliko Vas je više sa istim potrebama, može se raditi po programu određenog Fakulteta kako biste uspešno položili ispit.

Da, imate pravo na besplatne konsultacije mesec dana nakon kursa u trajanju od 45 minuta ukolliko ste pohađali individualni kurs. Ukolio ste polagali grupni kurs, cena konsultacija je 3000 dinara.

Da, materijal za kurs „Statistika u SPSS-u za Studente“ dobijate u štampanom obliku ukoliko pohađate kurs uživo u našim prostorijama.

Da, na kraju kursa se radi procena stečenog znanja kroz samostalno rešavanje zadataka.

Da, dobro bi bilo da ponesete sopstveni laptop. Ako to nije moguće, Centar za ljudske resurse odnosno njegova izdvojena jedinica Centar za istraživanja će Vam obezbediti laptop koji ćete koristiti tokom kursa.

Da, broj polaznika je ograničen na 10 ukoliko je u pitanju online kurs, na šest polaznika ukoliko je predavanje uživo u našim prostorijama kako bismo se maksimalno posvetili svakom polazniku.

Nakon slanja prijave na naš kurs, dobićete formu koju je potrebno da popunite i da nam je prosledite nazad radi definisanja cene kursa. Cena zavisi od Vašeg predznanja, modula koje želite da pohađate i cilja koji želite da postignete na kursu. Nakon popunjavanja forme ili razgovora sa našim zaposlenima putem emaila ćete dobiti ponudu.

Okvirna cena kursa ''Statistika u SPSS-u za studente'' zavisiod broja studentata u grupi

Da, definisana cena kursa ostaje ista nezavisno od lokacije.

Da, cena individualnog kursa se razlikuje za fizička i pravna lica. U zavisnosti od profesije, predznanja i željenog cilja, formira se i različita cena.

Naravno. Ukoliko pohađate individualni online kurs ili u našim prostorijama, postoji mogućnost dogovora oko satnice i dana održavanja kursa.