fbpx

Junior program

Junior program

Centar za Istraživanja

Suočeni sa činjenicom, a ona je uz stav predmet svakog istraživanja, da u osnovnom i srednjem obrazovnom sistemu nemamo razvijenu i sistematičnu praksu edukovanja dece da kreiraju, realizuju i tumače istraživanja, a što se u velikoj meri odnosi i na fakultete, Centar za istraživanja će u okviru Youth programa raditi na zadovoljenju ove potrebe.

Junior program ima sledeće fokuse:

  • Razvoj edukativnih sadržaja kroz Senior program ili u partnerstvu sa relevatnim obrazovnim instutucijama sa ciljem povećanja znanja i prakse upotrebe istraživanja kod učenika u srednjim i osnovnim školama, ali i studentata na fakultetu
  • Razvoj i primena koncepta Istraživačka terapija (The Surveys therapy) kao instrumenta za unapređenje komunikacije, razumevanja, deliberacije i kreiranja ličnih, grupnih i društvenih promena