fbpx

Statistika za novinare

Statistika za novinare

Centar za Istraživanja

“Lies, damned lies and statistics: why reporters must handle data with care”

 

Sa open data erom i sve dostupnijim informacijama, razumevanje i učinkovito korišćenje statistike postaje važnije nego ikada za novinare. Uprkos praktičnosti skrivanja iza fraze “Ne modu da se bavim statistikom, ja sam pisac” došlo je vreme da novinari odbace ideju da su njhovi najveći neprijatelji brojevi i da dokažu da mediji mogu uspešno da koriste statistiku u svom izveštavanju.

Zamislite ako ste Vi, kao novinari, ponekad nervozni zbog brojeva i statističkih podataka, koliko je teže Vašoj publici da shvati podatke koje im prezentujete.

Brojevi su svuda u vestima. Bez obzira na njihovu specijalnosti, novinari se neizbežno susreću s podacima kao što su podaci o zaposlenosti, statistika kriminala, rezultati na prijemnom ispitu, rezultati anketa, zarade, porezi, kamatne stope, istraživanja javnog mnjenja i drugo. Kao prenosioci informacija, novinari moraju da budu u stanju da shvate značaj i uticaj brojeva, uključujući različite statističke izveštaje, ne samo da uoče nedoslednosti i izlože nepravilnosti, već i da pravilno interpretiraju te podatke. Ovo zahteva osnovno razumevanje statstičke terminologije, kao što su prosečne vrednosti, standardna devijacija, veličina uzorka, korelacija, uzročnost, itd.

Statistika za novinarePružanje pouzdanih i objektivnih izveštaja i analiza podataka važniji su nego ikada. Statističko razmišljanje je srž takvog izveštavanja. Ono pruža duboko razumevanje ključnih statističkih koncepata koji se koriste u analizi podataka i metodologiji razmišljanja za pretvaranje podataka u pouzdane, objektivne i razumljive uvide. Kurs “Statistika za novinare” će Vam pružiti adekvatna znanja da na pravilan način tumačite postojeće statističke podatke i analizirate prikupljene podatke i sami donosite statističke zaključke.

Kurs “Statistika za novinare” je organizovan na interaktivan način i obuhvata mešavinu prezentacija, diskusija i timskog rada. Na ovom dvodnevnom kursu naučićete sledeće:

  • osnove statističke terminologije
  • opis podataka (prosečne vrednosti, standardna devijacija, itd.)
  • korelacija i uzročnost
  • grafičko predstavljanje podataka
  • poređenje grupa
  • interpretacija rezultata
  • tumačenje statističkih izveštaja.

Za praktični deo kursa, izvođenje statistističkih testova biće korišćen statistički softver IBM SPSS.

Ukoliko Vam je za Vaše naučno istraživanje neophodna analiza koja nije obuhvaćena kursom, moguće je prilagoditi kurs potrebama Vašeg istraživanja.

Cene kurseva se formiraju na osnovu toga da li su kursevi namenjeni za pravna ili fizicka lica, za grupu ili individualno, offline ili online, u vasim ili nasim prostorijama. Molimo Vas, da nas kontaktirate za ponudu.

Često postavljena pitanja u vezi kursa

Ovde možete pronaći odgovore na često postavljena pitanja u vezi kursa “Statistika za novinare“.

Kurs „Statistika za novinare “ se održava u prostorijama Centra za istraživanja odnosno Centra za ljudske resurse (Vlajkovićeva 19 ili Nemanjina 5, Beograd) sem ako nije drugačije naglašeno. Svakako ćete pre početka kursa dobiti detalje o lokaciji.

Da. Centar za istraživanja ne obezbeđuje instalacioni paket za SPSS. Možemo Vam samo pomoći da dobijete privremenu licencu za SPSS.

Da, nakon kursa ćete dobiti sertifika o pohađanju kursa „Statistika za novinare “ sa brojem sati koje ste pohađali.

Ako pohađate individualni kurs „Statistika za novinare“ možete da koristite Vaše podatke. Ako pohađate grupni kurs, podatke za kurs će obezbediti predavač.

Da, imate pravo na besplatne konsultacije mesec dana nakon kursa s tim što su konsultacije ograničene na maksimalno 3 sata.

Da, materijal za kurs „Statistika za novinare“ dobijate u štampanom obliku.

Da, na kraju kursa se radi procena stečenog znanja kroz samostalno prezentaciju analize podataka.

Da, dobro bi bilo da ponesete sopstveni laptop. Ako to nije moguće, Centar za ljudske resurse odnosno njegova izdvojena jedinica Centar za istraživanja će Vam obezbediti laptop koji ćete koristiti tokom kursa.

Da, broj polaznika je ograničen na 10.

Nakon slanja prijave na naš kurs, dobićete formu koju je potrebno da popunite i da nam je prosledite nazad radi definisanja cene kursa. Cena zavisi od Vašeg predznanja, modula koje želite da pohađate i cilja koji želite da postignete na kursu. Nakon popunjavanja forme ili razgovora sa našim zaposlenima putem emaila ćete dobiti ponudu.

Okvirna cena kursa ''Statistika za novinare'' iznosi 96.000 dinara

Da, definisana cena kursa ostaje ista nezavisno od lokacije.

Da, cena individualnog kursa se razlikuje za fizička i pravna lica. U zavisnosti od profesije, predznanja i željenog cilja, formira se i različita cena.

Naravno. Ukoliko pohađate individualni online kurs ili u našim prostorijama, postoji mogućnost dogovora oko satnice i dana održavanja kursa.

 

“Ove fotografije su preuzete sa platforme Unsplash i koriste se u skladu sa uslovima korišćenja Unsplash-a. Autori ovih fotografija nisu navedeni pojedinačno, ali sve fotografije su dostupne na Unsplash-u i možete ih pronaći putem pretrage na njihovoj platformi.”