fbpx

Statistička analiza podataka u SPSS-u

Statistička analiza podataka u SPSS-u

Centar za Istraživanja

Trenutno su otvorene prijave za:

Naučite da koristite SPSS softverski paket, analizirate podatke i interpretirate dobijene rezultate. Bilo da ste student kome statistika nije najjasnija ili želite da steknete nova znanja u ovoj oblasti, bilo da se bavite marketinškim istraživanjima ili ste istraživač u nekoj drugoj oblasti, kurs „Statistička analiza i obrada podataka u SPSS-u“ će Vam omogućiti da kroz teorijska znanja i praktične primere, analize slučajeva i diskusiju naučite kako da koristite SPSS za obradu i analizu podataka.

SPSS softverski paket je najpopularniji softver za statističku analizu podataka koji koriste brojne finansijske organizacije i naučne institucije.

Stoga, ukoliko želite da poboljšate svoje naučne radove, da unapredite svoje projekte ili da analizirate poslovanje firme, naši predavači će Vam pomoći da kroz praktične primere sa kojima ćete se sretati u radu, steknete nova znanja i unapredite postojeća u ovoj oblasti koristeći SPSS. Kroz tri modula ćete naučiti osnove rada u programu SPSS, kako da izračunate i tumačite mere centralne tendencije i mere disperzije, kako da analizirate podatke na osnovu dijagrama, regresionu analizu, t-test. z-test, faktorsku i klaster analizu.

Nudimo Vam rad u malim grupama do 6 polaznika. Postoji mogućnost pohađanja

zasebnih modula.  Ukoliko želite postoji mogućnost pohađanja i individualnog kursa.  Cena po upitu.

Cena se odnosi na fizičko lice.

Takođe za sve one koji nisu u mogućnosti da putuju, omogućili smo online nastavu. Termini po dogovoru sa profsorkom.

Studenti u našem centru imaju specijalne popuste, zato što mi dobro znamo šta je studentski život.

Za popust potreban je važeći index.

Statistička obrada podataka u SPSS-u

Kurs: Statistička analiza podataka u SPSS-u

 • Teorijske osnove statistike
 • Pokretanje i upoznavanje SPSS-a
 • Komponente programa (prozori, meniji, okviri za dijalog,…)
 • Korišćenje datoteka sa podacima
 • Definisanje, unos i modifikovanje podataka
 • Kodiranje, transformisanje i rekodiranje varijabli
 • Funkcije za obradu podataka
 • Deskriptivna statistika (mere centralne tendencije i mere disperzije)
 • Krostabulacije
 • Dijagrami za analizu podataka (histogrami, dijagrami rasipanja,…)
 • Uvoz dijagrama u Word dokument
 • Analiza pouzdanosti i tumačenje rezultata
 • Korelacija (preliminarne analize, tumačenje rezultata, poređenje koeficijenata korelacije)
 • Regresiona analiza
 • Multikolineranost, autokorelacija,…
 • Testiranje normalnosti raspodele (koeficijent asimetrije i spljoštenosti, Shapiro-Wilk test, Kolmogorov-Smirnov test)
 • t-test (t-test nezavisnih uzoraka, t-test uparenih uzoraka)
 • z-test
 • Hi-kvadrat test
 • Mann-Whithey U test
 • Wilcoxon test ranga
 • Kruskall-Wallis test
 • Fridmanov test
 • ANOVA (jednofaktorska i dvofaktorska analiza varijanse)
 • MANOVA (multivarijaciona analiza varijanse, postupak, tumačenje i predstavljanje rezultata
 • Višestruka regresiona analiza (osnovne postavke, ispunjenost pretpostavki,…)
 • Faktorska analiza (osnovni koncept, postupak, tumačenje rezultata,…)
 • Klaster analiza (osnovne postavke, izvor procedure, interpretacija dobijenih rezultata,…)

Cene kurseva se formiraju na osnovu toga da li su kursevi namenjeni za pravna ili fizicka lica, za grupu ili individualno, offline ili online, u vasim ili nasim prostorijama. Molimo Vas, da nas kontaktirate za ponudu.

Trenutno su otvorene prijave za:

Često postavljena pitanja u vezi kursa

Ovde možete pronaći odgovore na često postavljena pitanja u vezi kursa “Statistička analiza podataka u SPSS-u“.

Kurs „Statistička analiza podataka u SPSS-u “ se održava u prostorijama Centra za istraživanja odnosno Centra za ljudske resurse (Vlajkovićeva 19, Beograd) sem ako nije drugačije naglašeno.

Da. Centar za istraživanja ne obezbeđuje instalacioni paket za SPSS. Možemo Vam samo pomoći da dobijete privremenu licencu za SPSS.

Da, nakon kursa ćete dobiti sertifika o pohađanju kursa „Statistička analiza podataka u SPSS-u“ sa brojem sati koje ste pohađali.

Ako pohađate individualni kurs „Statistička analiza podataka u SPSS-u“ možete da koristite Vaše podatke. Ako pohađate grupni kurs, podatke za kurs će obezbediti predavač.

Da, imate pravo na besplatne konsultacije mesec dana nakon kursa s tim što su konsultacije ograničene na maksimalno 3 sata.

Da, materijal za kurs „Statistička analiza podataka u SPSS-u“ dobijate u štampanom obliku.

Da, na kraju kursa se radi procena stečenog znanja kroz samostalno rešavanje zadataka.

Da, dobro bi bilo da ponesete sopstveni laptop. Ako to nije moguće, Centar za ljudske resurse odnosno njegova izdvojena jedinica Centar za istraživanja će Vam obezbediti laptop koji ćete koristiti tokom kursa.

Da, broj polaznika je ograničen na 10.

Nakon slanja prijave na naš kurs, dobićete formu koju je potrebno da popunite i da nam je prosledite nazad radi definisanja cene kursa. Cena zavisi od Vašeg predznanja, modula koje želite da pohađate i cilja koji želite da postignete na kursu. Nakon popunjavanja forme ili razgovora sa našim zaposlenima putem emaila ćete dobiti ponudu.

Da, definisana cena kursa ostaje ista nezavisno od lokacije.

Da, cena individualnog kursa se razlikuje za fizička i pravna lica. U zavisnosti od profesije, predznanja i željenog cilja, formira se i različita cena.

Naravno. Ukoliko pohađate individualni online kurs ili u našim prostorijama, postoji mogućnost dogovora oko satnice i dana održavanja kursa.