fbpx

Analiza i obrada podataka u programu STATA

Analiza i obrada podataka u programu STATA

Centar za Istraživanja

Želite da saznate koliko je statistička obrada podataka bitna za Vaša istraživanja i kako da primenite softver STATA za analizu podataka?

Program „Analiza i obrada podataka u programu STATA“ će Vam omogućiti da steknete nova ili unapredite postojeća znanja iz ove oblasti. Iskoristite priliku da uz pomoć stručnih i iskusnih predavača, a kroz praktične primere steknete nova ili dodatna znanja iz oblasti ekonometrije.

Statistička analiza podataka predstavlja jedan od nezaobilaznih alata u velikom broju naučnih istraživanja, ali i u različitim oblastima koje zahtevaju analizu i obradu podataka (marketing, psihologija, ekonomija, finansije, medicina, i sl.). STATA je jedan od najpopularnijih softvera koji Vam pruža mogućnosti za jednostavne ali i složenije analize podataka.  „Analiza i obrada podataka u programu STATA“ omogućiće studentima različitih naučnih oblasti da steknu osnovnu ili dodatnu edukaciju za primenu ovog softvera u istraživanjima. Pored toga, kurs je namenjen i marketinškim stručnjacima, finansijkim analitičarima, i svim stručnjacima koji se bave statističkom analizom podataka. Kurs kroz teorijske i praktične primere omogućava sticanje osnovnih znanja za analizu podataka u softveru STATA, linearne regresije, višestruke i panel regresione analize, modela sa korekcijom greške, itd.

Grupe broje do 8 polaznika kako bi predavači svima mogli da posvete vreme. Postoji mogućnost pohađanja jednog modula za sve one koji žele da utvrde znanje ili nauče nešto novo a određene module su već savladali. Popusti za studente, grupe sa više od dva člana ukoliko kurs nije već na popustu.

Studenti u našem centru imaju specijalne popuste, zato što mi dobro znamo šta je studentski život. Za popust potreban je važeći index.

Ukoliko želite postoji mogućnost pohađanja i individualnog kursa.

Kurs: Analiza i obrada podataka u programu STATA

 • Teorijske osnove statistike
 • Pokretanje i upoznavanje programa
 • Prozori, meniji, okviri za dijalog
 • Definisanje, unos i modifikovanje podataka
 • Korišćenje datoteka sa podacima
 • Do-files
 • Log-files
 • Uvoz podataka iz različitih formata
 • Komande za obradu podataka
 • Kreiranje “dummy” varijabli
 • Deskriptivna statistika
 • Dijagrami za analizu podataka
 • Korelacija
 • Zatvaranje programa
 • Prosta linearna regresija
 • Multikolinearnost
 • Autokorelacija
 • Serijska korelacija
 • Heteroskedastičnost
 • Testiranje normalnosti raspodele
 • Tumačenje rezultata
 • ANOVA (analiza varijanse)
 • MANOVA (multivarijaciona analiza varijanse)
 • t-test
 • z-test
 • HI-kvadrat test
 • Mann-Whithey U test
 • Wilcoxon test ranga
 • Kruskall-Wallis test
 • Osnovne postavke višestruke regresije
 • Postupak višestruke regresije u programu STATA
 • Testiranje heteroskedastičnosti
 • Testiranje multikolinearnosti
 • Durbin-Watson test
 • Breusch-Godfrey test
 • Testiranje normalnosti raspodele
 • Interpretacija rezultata
 • Osnove panel regresiona analiza
 • Postupak panel analize
 • Model sa fiksnim efektom
 • Model sa slučajnim efektom
 • Hausman test
 • Tumačenje rezultata
 • Osnovne postavke VAR i VECM modela
 • Postupak VAR i VECM modela u programu STATA
 • Test jediničnog korena
 • Johansen test kointegracije
 • Granger causality test
 • Lag selection
 • Tumačenje rezultata VAR i VECM modela
 • Osnovne postavke ARCH/GARCH modela
 • Postupak ARCH/GARCH modela
 • Tumačenje rezultata ARCH/GARCH modela

Nakon obuke ćete moći sami da izrađujete nacrte istraživanja, analizirate podatke putem deskriptivne statistike, tumačite rezultate korelacije, proste linearne, višestruke i panel regresije, analizirate i tumačite podatke primenom VAR, VECM i ARCH/GARCH modela.

Cene kurseva se formiraju na osnovu toga da li su kursevi namenjeni za pravna ili fizicka lica, za grupu ili individualno, offline ili online, u vasim ili nasim prostorijama. Molimo Vas, da nas kontaktirate za ponudu.

Često postavljena pitanja u vezi kursa

Ovde možete pronaći odgovore na često postavljena pitanja u vezi kursa “Analiza i obrada podataka u programu STATA“.

Kurs „Analiza i obrada podataka u programu STATA“ se održava u prostorijama Centra za istraživanja odnosno Centra za ljudske resurse (Vlajkovićeva 19, Beograd) sem ako nije drugačije naglašeno.

Da. Centar za istraživanja ne obezbeđuje instalacioni paket za STATA. Možemo Vam samo pomoći da dobijete privremenu licencu za STATA.

Da, nakon kursa ćete dobiti sertifika o pohađanju kursa „Analiza i obrada podataka u programu STATA“ sa brojem sati koje ste pohađali.

Ako pohađate individualni kurs „Analiza i obrada podataka u programu STATA“ možete da koristite Vaše podatke. Ako pohađate grupni kurs, podatke za kurs će obezbediti predavač.

Da, imate pravo na besplatne konsultacije mesec dana nakon kursa s tim što su konsultacije ograničene na maksimalno 3 sata.

Da, materijal za kurs „Analiza i obrada podataka u programu STATA“ dobijate u štampanom obliku.

Da, na kraju kursa se radi procena stečenog znanja kroz samostalno rešavanje zadataka.

Da, dobro bi bilo da ponesete sopstveni laptop. Ako to nije moguće, Centar za ljudske resurse odnosno njegova izdvojena jedinica Centar za istraživanja će Vam obezbediti laptop koji ćete koristiti tokom kursa.

Da, broj polaznika je ograničen na 10.

Da, definisana cena kursa ostaje ista nezavisno od lokacije.

Da, cena individualnog kursa se razlikuje za fizička i pravna lica. U zavisnosti od profesije, predznanja i željenog cilja, formira se i različita cena.

Naravno. Ukoliko pohađate individualni online kurs ili u našim prostorijama, postoji mogućnost dogovora oko satnice i dana održavanja kursa.