fbpx

Škola Statistike

Škola Statistike

Centar za Istraživanja

Trenutno su otvorene prijave za:

Ako tražite nove statističke ideje, naš program je pravi izbor za vas. Upoznaćete druge polaznike sa kojima ćete kroz zajednički rad steći nova saznanja i dobiti nove istraživačke ideje. Pored toga, kroz individualno prezentovanje istraživanja steći ćete uvid u prednosti i nedostatke vašeg statističkog znanja, a dobićete i sugestije od predavača i polaznika kao da poboljšate istraživanje.

Ukoliko budete zadovoljni našom školom i programom a verujemo da hoćete i budete zainteresovani za dalju saradnju sa Centrom za istraživanja pozivamo Vas da se pridružite našem Istraživačkom Inkubatoru.

To znači da možete postati naš saradnik i konsultant i sa nama razvijati nove programe za edukaciju i učestvovati sa nama na mnogobrojnim projektima.

Prva škola statistike održana je u julu 2014. godine i obuhvatala je osnove statistike i ekonometrije u SPSS-u, da bi narednih godina svojim polaznicima pružala znanja o različitim statističkim i ekonometrijskim metodama za poređenje grupa, ispitivanje uticaja i predikcije, itd.

Tema  škole varira iz godine u godinu i odražava pitanja koja su trenutno bitna za istraživanja u različitim oblastima.

Ove godine škola ekonometrije je usmerena na:

  • Višestruku linearnu regresiju
  • Medijatorne i moderatorne efekte
  • Logističku regresija
  • Faktorsku analizu

Polaznici škole ekonometrije stiču teorijska i praktična znanja radeći na stvarnim podacima. Kroz interaktivni pristup polaznici su ohrabreni da izlože i uporede svoje pristupe i prezentujusvoj istraživački rad.

Prolećna, letnja i zimska škola statistike i ekonometrije olakšava uspostavljanje kontakata između istraživača i diskusiju bitnih pitanja iz oblasti iste.

Cene kurseva se formiraju na osnovu toga da li su kursevi namenjeni za pravna ili fizicka lica, za grupu ili individualno, offline ili online, u vasim ili nasim prostorijama. Molimo Vas, da nas kontaktirate za ponudu.

Trenutno su otvorene prijave za: