fbpx

Cena kurseva

Cena kurseva

Centar za Istraživanja

Nakon slanja prijave na naš kurs, dobićete formu koju je potrebno da popunite i da nam je prosledite nazad radi definisanja cene kursa. Takođe možete. i da sami skinete formular da ga popunite i da nam vratite na info@centarzaistrazivanja.com

Da li je cena kursa unapred defnisana?

Cena kursa zavisi od Vašeg predznanja, modula koje želite da pohađate, lokacije i cilja koji želite da postignete na kursu. Često nam se dešava da je polaznicima potreban tailor made kurs u zavisnosti od njihove profesije i cilja koji žele da postignu.

Ukoliko Vam je npr. potreban kurs iz SPSS-a nije isto da li Vam je potreban statistički kurs za obradu podataka u pedagogiji, psihologiji, ekonomiji, novinarstvu, pravu, medicini itd. U zavisnosti od profesije iz koje dolazite naši predavači prilagođavaju primere i materijale statističkih kurseva koji su relevantni za Vašu profesiju.

Ukoliko pričamo o poluindividualnim ili grupnim kursevima bilo da su online ili na licu mesta trudimo se da polaznike podelimo u grupe gde bi učili zajedno sa kolegama iz iste profesije da bi mogli da razmenjuju iskustva i primere iz prakse.

Za definisanje cene kursa, takođe je bitno da li kurs pohađate individualno, poluindividualno ili u grupi. Da li je u pitanju fizičko lice ili pravno lice. Ukoliko je pravno lice da li kurs pohađa jedan ili više zaposlenih?

Nakon popunjavanja forme ili razgovora sa našim zaposlenima putem emaila ćete dobiti ponudu.

CENA ZA KURSEVE VAN NAŠIH POSLOVNIH PROSTORIJA SE DEFINIŠE NA OSNOVU:

 • Broja polaznika: 1 (individualni), 2-3 (poluindividualni), 5-više (grupna nastava)
 • Tipa kursa: individualni, poluindividualni, grupni
 • Udaljenosti lokacije od našeg sedišta
 • Vrste kursa u smislu sadržaja: opšti, poslovni ili specijalizovani u određenoj oblasti
 • Oblasti ( Istraživanje u pedagogiji, ekonomiji, medicini, pravu, poljoprivredi, itd.)

I UKLJUČUJE

 • Časove + vreme utrošeno za dolazak i povratak
 • Troškove prevoza
 • Smeštaj (ukoliko je u pitanju takav angažman)
 • Inicijalno testiranje polaznika radi definisanja nivoa znanja
 • Materijale za rad u štampanom ili elektronskom obliku
 • Izveštavanje o progresu polaznika – na upit
 • Kontrolno testiranje (ukoliko ima potrebe)