fbpx

Senior program

Senior program

Centar za Istraživanja

Centar za istraživanja je uspostavio program kojim želi  da unapredi jedan od fundamentalnih resursa ovog društva, a to su ljudi sa svojim stručnim i profesionlanim znanjem, odnosno etičkim standardima.

Centar za istraživanja pruža mogućnost svim stručnjacima koji su u statusu penzionera da postanu deo našeg tima stručnjaka i na taj način svoje stručno znanje i iskustvo stave u funkciju edukacije novih generacija istraživača kao i mogućnost rada na pojektima Centra.

Konkretno, u okviru Programa senior, svaki senior konsultant će biti u prilici da pruža mentorstvo na dva načina:

– Kroz teorijsko-praktične kurseve tokom kojih će na polaznike kurseva prenosti svoja znanja, iskustva i profesionalne vrednosti

– Kroz mentorski rad na konkretnim projektima Centra mladim istraživačima prenosti svoja znanja, iskustva i profesionalne vrednosti