fbpx

Pareto analiza

Pareto analiza

Centar za Istraživanja

Vi ste lider kompanije i mora da donesete važne odluke o tome kako da uložite svoje vreme I novac. Želite mudro da investirate, ali kako ćete znati koja će od Vaših ideja dovesti Vašu kompaniju do najbržeg rasta? Ili ste upravo postali šef odseka u kompaniji i suočeni ste sa čitavim nizom problema koje treba da rešite. Shodno tome, želite da usmerite pažnju na rešavanje najvažnijih problema, ali ne znate kako da odlučite koje probleme treba prvo da rešite?

Pareto princip

Pareto princip pokazuje da 80% naših rezultata nastaje kao rezultat 20% naših napora. 80% onoga što radimo je u velikoj meri besmisleno. Pokazuje nam gde treba da usmerimo naše akcije kako bismo povećali našu produktivnost i performanse. Naučite Pareto analizu, istražite gde se nalazi vaših 20% – i postanite produktivniji.

Pareto princip
Pareto princip

Svrha Pareto analize je postizanje velikog uspeha uz najmanje moguće napore. Puno vremena se često ulaže u zadatke koji imaju samo nizak prioritet. Međutim, s pravim prioritetima i boljim upravljanjem vremenom možete raditi efikasnije i bolje. Pareto princip posebno pomaže u poslovnim oblastima sa strogim rokovima, u pravilnom fokusiranju radi ispunjavanja zadataka u zadatom vremenu.

Sve ćešće se u poslovanju srećemo sa činjenicom da su kvalitet proizvoda i nedostaci koji se pojavljuju u preduzećima uzrokovani malim nizom problema. S obzirom na to da se problemi I nepravilnosti pojavljuju u kvalitetu proizvoda, neophodno je da timovi analiziraju šta je urađeno pogrešno i da upotrebe različite alate za te analize.

Pareto princip - 80/20
Pravilo 80/20

Jedan od tih alata je Pareto analiza koja proizlazi iz osnovnog principa nazvanog Pareto princip, koji se temelji na činjenici da mnogi problemi potiču iz ograničenih izvora. Pareto analiza je alat za rešavanje problema i odlučivanje koji vam može pomoći da odaberete odgovarajući tok akcije kada je na raspolaganju mnogo opcija, a nemate dovoljno sredstava da istražite sve mogućnosti.

Znanje stečeno na kursu “Pareto analiza” će Vam pomoći da odredite prioritetne akcije koje treba da preduzmete kako biste doprineli najbržem rastu Vašeg poslovanja.

Pareto analiza je nazvana po italijanskom ekonomisti Vilfredu Paretu, koji je u 19. veku uočio da 80% rezulata nastaje iz 20% uzroka.

Na primer, Pareto analiza nam pokazuje da:

 • 80% rezultata dolazi od 20% rada,
 • 80% zemlje je u vlasništvu 20% ljudi,
 • 80% bogatstva pripada 20% ljudi,
 • 80% prihoda dolazi od 20% kupaca,
 • 80% kupaca doprinosi samo 20% prihoda,
 • 80% pritužbi kupaca dolazi samo iz nekoliko uzroka (20%),
 • 80% vremena za popravku i održavanje troši se na nekoliko problematičnih područja (20%).
 • U jezicima se najčešće koristi 20% reči koje predstavljaju 80% pojava,
 • 20% kupaca odgovorno je za 80% zarađene dobiti,
 • 20% primljenih žalbi dolazi od 80% kupaca,
 • 80% mineralnog bogatstva Zemlje proizvodi se na manje od 20% zemljine površine.

Princip 80:20 (Pareto analiza) možete primeniti u prodaji, radu sa klijentima, marketingu, ostvarivanju ličnih ciljeva, itd.

„Pareto analiza“ je jednodnevna obuka koja se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela.

Na kursu ćete naučiti sledeće:

Kurs: Pareto Analiza

 • Definisanje Pareto analize
 • Upotreba Pareto analize
 • Koristi Pareto analize
 • Priprema podataka za Pareto analizu
 • Crtanje Pareto dijagrama
 • Crtanje Pareto dijagrama u Excel-u
 • Interpretacija Pareto dijagrama
 • Vežba i prezentovanje

Cene kursa obuhvataju sledeće:

 • predavanja,
 • materijal u elektronskom i štampanom obliku,
 • sertifikat
 • osveženje tokom obuke.

Cene kurseva se formiraju na osnovu toga da li su kursevi namenjeni za pravna ili fizicka lica, za grupu ili individualno, offline ili online, u vasim ili nasim prostorijama. Molimo Vas, da nas kontaktirate za ponudu.

 

 

 

“Ove fotografije su preuzete sa platforme Unsplash i koriste se u skladu sa uslovima korišćenja Unsplash-a. Autori ovih fotografija nisu navedeni pojedinačno, ali sve fotografije su dostupne na Unsplash-u i možete ih pronaći putem pretrage na njihovoj platformi.”

Često postavljena pitanja u vezi kursa

Ovde možete pronaći odgovore na često postavljena pitanja u vezi kursa “Pareto analiza“.

Kurs „PARETO Analiza “ se održava u prostorijama Centra za istraživanja odnosno Centra za ljudske resurse (Vlajkovićeva 19 ili Nemanjina 5, Beograd) sem ako nije drugačije naglašeno. Svakako ćete pre početka kursa dobiti detalje o lokaciji.

Da. Centar za istraživanja ne obezbeđuje instalacioni paket za Excel. Možemo Vam samo pomoći da dobijete privremenu licencu za Excel.

Da, nakon kursa ćete dobiti sertifika o pohađanju kursa „PARETO Analiza“ sa brojem sati koje ste pohađali.

Ako pohađate individualni kurs „PARETO Analiza“ možete da koristite Vaše podatke. Ako pohađate grupni kurs, podatke za kurs će obezbediti predavač.

Da, imate pravo na besplatne konsultacije mesec dana nakon kursa u trajanju od 45 minuta.

Da, materijal za kurs „PARETO Analiza“ dobijate u štampanom obliku.

Da, na kraju kursa se radi procena stečenog znanja kroz samostalno rešavanje zadataka.

Da, dobro bi bilo da ponesete sopstveni laptop. Ako to nije moguće, Centar za ljudske resurse odnosno njegova izdvojena jedinica Centar za istraživanja će Vam obezbediti laptop koji ćete koristiti tokom kursa.

Da, broj polaznika je ograničen na 10.

Nakon slanja prijave na naš kurs, dobićete formu koju je potrebno da popunite i da nam je prosledite nazad radi definisanja cene kursa. Cena zavisi od Vašeg predznanja, modula koje želite da pohađate i cilja koji želite da postignete na kursu. Nakon popunjavanja forme ili razgovora sa našim zaposlenima putem emaila ćete dobiti ponudu.

Okvirna cena kursa ''Pareto analiza'' iznosi 57.000 dinara

Da, definisana cena kursa ostaje ista nezavisno od lokacije.

Da, cena individualnog kursa se razlikuje za fizička i pravna lica. U zavisnosti od profesije, predznanja i željenog cilja, formira se i različita cena.

Naravno. Ukoliko pohađate individualni online kurs ili u našim prostorijama, postoji mogućnost dogovora oko satnice i dana održavanja kursa.

Kurs "PARETO Analiza" traje 1 dan.

Primena Pareto principa u različitim oblastima

Softverska industrija

Kompanija Microsoft navodi da će 80% grešaka u sistemu biti otklonjeno popravljanjem prvih 20% najčešćih prijavljenih grešaka. Microsoft je istovremeno napomenuo da prvih 1% grešaka uzrokuje polovinu svih grešaka.

Sport

20% sportista učestvuje u 80% velikih takmičenja, a od ovih vrhunskih sportista njih 20% osvojilo je 80% nagrada. To se može uočiti na primeru fudbala. Na prvih 20 turnira Svetskog kupa učestvovalo je 77 država, a samo su tri države (Brazil, Nemačka i Italija) pobedile 13 od ukupno 20.

Digitalni marketing

 • 80% online prodaje proizlazi iz 20% proizvoda,
 • 80% poseta pretraživanjem je od 20% ključnih riječi (često iz brand name-a, a ne od generičkih),
 • 80% potencijalnog marketinga je rezultat 20% sadržaja,
 • 80% korisničkih zadataka obavlja se na 20% ponuđenih linkova.

Svakodnevni život

Svakodnevni život

Pre nego što primenite Pareto princip u svakodnevnom životu neophodno je da odgovorite na sledeća pitanja:

 • Na što trošite 20% svog vremena, a to vam donosi 80% sreće?
 • Ko su 20% ljudi koji su vam bliski i koji vas čine najsrećnijim?
 • Kojih 20% odeće nosite 80% vremena?
 • Kojih 20% hrane jedete 80% vremena?

Odgovor na ova pitanja će vam pomoći da budete efikasniji u svakodnevnom životu. Na primer, 80% ljudi s kojima provodite vreme dodaju samo 20% zadovoljstva u vašem životu. Prema tome, treba da provodite manje vremena s njima. Prepoznavanje 20% hrane koju jedete 80% vremena verovatno će vam pokazati da li se zdravo hranite ili ne. Prema tome, potrebno je da 20% hrane koju jedete 80% vremena bude zdrava.

Produktivnost na poslu

Produktivnost

Na koje zadatke trošite 80% vremena što donosi 20% rezultata (npr. provjeravanja e-pošte više puta, pisanja beleški, donošenja osnovnih i nevažnih odluka koristeći mnogo vremena, itd.)?

Koji su vaši dnevni zadaci? Kojih 20% dnevnih zadataka stvaraju najviše vrednosti? Kako možete potrošiti više vremena na ovih 20%? Kako možete smanjiti ili delegirati 80% zadataka koji vam ne daju puno rezultata?

Navike

Navike

Kakva je vaša dnevna rutina? Da li postoje bilo kakve navike male vrednosti koje biste trebali da uklonite? Kojih 20% ključnih navika možete da odaberete da biste stvorili 80% vrednosti u životu (npr. meditacija)?

Razmišljanje i stavovi

Lični stavovi

Pratitite misli koje vam teku kroz um. Zbog kojih se misli dobro osećate? Zbog kojih misli se osećate negativno? Na kojih 20% misli možete da se usredsredite kako biste poboljšali svoj dan? Kojih 80% misli niske vrednosti možete ukloniti?

Karijera

Karijera

Da li uživate u svojoj karijeri? Ako ne, koji je put 80/20 do vaše idealne karijere? Ako volite svoj trenutni posao, kojih je 20% zadataka u kojima najviše uživate i kako ih možete češće obavljati da biste povećali strast prema svom poslu?

Prihod

Štednja

Kojih 20% aktivnosti generiše većinu vašeg prihoda? Kako se možete fokusirati na njih da biste povećali profit? Ako ste zaposleni, koje su ključne varijable s kojima je povezana vaša plata? Kako se možete fokusirati na te varijable da biste maksimizirali svoje performanse?