fbpx

Naše Usluge

Naše Usluge

“Statistics are the poetry of science.”

– F. Emerson Andrews

Centar za istraživanja pruža širok spektar usluga koji će vam pomoći da bolje razumete vaše podatke koji vam pomažu da donesete bolje odluke i kreirate pouzdanije planova. U nastavku možete ukratko pročitati o našim uslugama, a ako želite da detaljnije razgovarate o uslugama koje bi vam najviše koristile, kontaktirajte nas putem email adrese….

Konsultantske usluge/Konsultacije

Da li vaš tim u potpunosti razume kako da podatke pomoću statistike pretvori u informacije kojima možete verovati? Klijenti nam često dolaze kako bismo im pomogli u izboru najprikladnije statističke tehnike, kreiranja upitnika ili najboljeg načina prezentacije dobijenih rezultata.

Statistička analiza može jasnije prikazati vaše podatke nego što to mnogi ljudi shvataju. Naši konsultanti vam pružaju stručne statističke savete kako bi vaši zaposleni bolje razumeli, uradili i interpretirali statističke analize i na najbolji način upotrebili  podatke.

Takođe vas savetujemo kako možete dobijene rezultate predstaviti što informativnije i zanimljivije način, pritom vam pomažući da podatke i analize pretvorite u uvide koje lako možete iskoristi u praksu.

Klijenti iz različitih sektora (prerađivačka industrija, ekološke i medicinske organizacije, itd.) su koristili naše konsultantske usluge. Naši konsultanti pružaju usluge ad hoc, dok neki klijenti više vole ugovor o poverljivosti ili dugoročnu saradnju. Osim toga, konsultantske usluge se mogu kombinovati i sa treninzima. 

Stručni savet, u pravo vreme, može značajno poboljšati vašu sposobnost precizne interpretacije i razumevanja statističkih podataka.

Statističke Analize

Statistička analiza je most između podataka koje imate i uvida i rezultata koji su vam potrebni. Obim usluga se kreće od jednostavnih istraživačkih analiza do kompleksnog modeliranja i testiranja hipoteza. Naši statističari  omogućavaju da vaši podaci govore – dostavljaju informacije potrebne za donošenje pametnih odluka.

Predstavljanje podataka u obliku tabela ili grafika daje vam pregled informacija sadržanih u vašim podacima. Sažeti statistički podaci idealni su kada jednostavno morate izveštavati o prikupljenim podacima, bilo da se radi o laboratorijskim eksperimentima ili drugim istraživanjima. 

Hipoteze se testiraju kako bi se shvatilo koje vrste procesa mogu biti uključene u generisanje vaših podataka. Sofisticirane tehnike vizualizacije koriste se za prikazivanje složenih odnosa na razumljiv način kako bi vam pomogli da prezentujete rezultate na jednostavan način. 

Statističke analize kreću se od testova hipoteza do prediktivnih modela. Koriste se za odgovor na određena pitanja bilo o tome šta se događa sada ili šta bi se moglo dogoditi u budućnosti. Pružaju detaljan uvid u vaše podatke kako biste stvorili jasne zaključke i doneli bitne odluke.

Prikupljanje Podataka

Da li imate sve podatke potrebne za uspešno poslovanje? Jesu li vaši podaci dostupni i lako se pretvaraju u korisnr uvide? Prikupljanje podataka je u osnovi svih usluga koje pružamo.

Većina kompanija generiše podatke kao deo svojih osnovnih administrativnih sistema. Sve vaše web stranice, CRM, prodajni i finansijski sistemi generišu podatke koji se mogu kombinovati kako bi se stvorila sveobuhvatna slika o vašoj kompaniji i vašoj interakciji s klijentima. Ovi odvojeni sistemi ispunjavaju ulogu u okviru svojih zadatih funkcija. Ali morate ih spojiti da biste razumeli, izmerili i predvideli kako vaša organizacija deluje na svim nivoima. 

Možemo vam pomoći u kombinovanju različitih izvora podataka bez ometanja njihove trenutne funkcije. Potom vam pokazujemo kako koristiti te podatke da biste saznali više o vašoj kompaniji ii uvideli mogućnosti povećane prodaje, efikasnosti ili performansi.

Možemo vam obezbediti i podatke koji dopunjuju podatke koje već imate. Bez obzira na podatke koji su vam potrebni, pomoći ćemo vam da pronađete pravi izvor i da te podatke integrišete u svoj trenutni sistem kako bi bili spremni za dalje analize. Ako je potrebno, prikupićemo podatke i putem sajta www.tvojstav.com. Kreiraćemo anketu prema vašim potrebama, anketirati ispitanike, prikupiti i predstaviti podatke. Možemo vam pomoći da proširite ili stvorite strukture podataka kako biste osigurali da imate sve informacije koje su vam potrebne.

Dizajniranje upitnika

Anketa je mnogo više nego samo postavljanje pitanja ako želite rezultate kojima možete verovati i koristiti ih.

Ključ uspeha vašeg istraživanja leži u njegovom dizajnu i analizi: dobro osmišljena anketa koja se pravilno analizira daće vam jasne odgovore na pitanja koja pokreću vaše poslovanje ili istraživanje.

Ankete su važan alat za prikupljanje informacija o mišljenjima, ponašanju, preferencijama i demografskim karakteristikama. Pomažemo širokom spektru organizacija pri dizajniranju i sprovođenju anketa, uključujući preduzeća, istraživače tržišta, dobrotvorne organizacije, javni sektor i univerzitete. 

U poslovnom istraživanju, zadovoljstva kupaca i B2B ankete koriste se kako bi se razumele potrebe kupaca i zaposlenih i kako bi se pomoglo preduzećima da se prilagode promenljivim potrebama.

U istraživanju tržišta, ankete se koriste da bi se razumele sklonosti i ponašanja potrošača u cilju razvijanja efikasnih marketinških strategija.

Fakulteti često koriste ankete za evaluaciju predavanja i profesora, a zdravstveni radnici prikupljaju podatke putem upitnika za pacijente kako bi bolje razumeli dejstvo terapija. 

Od eksperimenata i istraživanja ponekad se može odustati i pre nego što su započeli zato što nije bilo dovoljno mogućnosti ili ideja za prikupljanje podataka. Dobar dizajn upitnika osigurava da podaci koje prikupite odgovaraju ciljevima vašeg eksperimenta i da će dobijeni rezultati biti nepristrani.

Koje podatke treba prikupiti? Kako ih treba prikupiti kako bi se izbegla pristranost i olakšala njihova analiza? Ovo su važna pitanja na koja je potrebno odgovoriti još u fazi planiranja. Naši statističari osiguraće da vaš eksperiment da potrebne rezultate i da se vaše vreme i novac uloženi u istraživanje kvalitetno troše.

Pomažemo širokom krugu profesionalaca u dizajniranju eksperimenata, uključujući inženjere, istraživače, proizvođače i zdravstvene radnike. 

Naši stručnjaci za dizajniranje upitniks rade s vama kako bi osigurali da pokrijete sve bitne stavke kada razmatrate statističke aspekte vašeg projekta. Na primer, možemo izračunati veličinu uzorka da biste pružili pouzdane informacije, kao i kako strukturirati studiju kako bi se izbegle pristranosti.

Dizajn upitnika osigurava da se razmotre sve varijable koje mogu uticati na rezultate. U medicinskom kontekstu, to bi mogli biti starost, pol ili stil života pacijenata. Koristeći standardne tehnike dizajniranja pomoći ćemo vam da dizajnirate upitnik kako biste osigurali da se smanje eventualne greške. 

Jednostavnost je često ključ dobro osmišljenog eksperimenta. Mi vam pomažemo da dobijete potrebne informacije dok osiguravamo da je vaš eksperiment isplativ i ponovljiv.

Modeliranje

Kakav će efekat povećanje cena imati na potražnju? Koji su ključni faktori koji utiču na rezultate studenata na ispitu? 

Od jednostavnih linearnih odnosa do složenih sistema velikih dimenzija, statistički modeli definišeu odnose između različitih varijabli na osnovu podataka koje ste sakupili. Model potom 

 pokazuje  kako varijable utiču jedna na drugu i kako utiču na ishod. 

Iako je cilj pojednostavljivanje i objašnjenje, statistički modeli često mogu biti složeni i zahtevati visok stepen stručnosti za dobijanje tačnih rezultata. Naši konsultanti vam mogu pomoći:

 • Da shvatite složene odnose između varijabli,
 • Identifiujete varijable koje utiču na rezultate, 
 • Kvantifikujte prirodu i veličinu uticaja koji različiti faktori imaju na ishod,
 • Ekstrapolirate podatke,
 • Predvidite buduće ponašanje i istražite različite scenarije. 
 • Kvantifikujete rizik i nesigurnost u pogledu različitih potencijalnih ishoda.

Bez obzira da li vas zanima ljudsko ponašanje ili fizički proces, statistički modeli uzimaju podatke koje ste prikupili i stvaraju strukturu tako da možete razumeti, objasniti i predvideti kako se sistemi ponašaju.

Naši statističari vam pružaju usluge koristeći sledeće modele:

 • Regresioni modeli (linearni, generalizovani linearni i logistički), 
 • Neparametarskii modeli, 
 • Modeli fiksnih, slučajnih i mešovitih efekata,
 • Bajesovi modeli, 
 • Modeli vremenskih serija, itd. 

Ako neki od modela nije naveden, kontaktirajte nas i naši konsultanti će vam pružiti neophodne informacije.

Predviđanja

Koliko ste uspešni u predviđanju i merenju rizika s kojima se suočava vaše poslovanje? Iako će budućnost uvek biti neizvesna , razumevanje onoga što se može dogoditi i koliko su mogući različiti ishodi je ključno za uspešno planiranje i upravljanje rizikom.

Pomažemo našim klijentima u rešavanju nesigurnosti i identikovanju ključnih pokretača koji će vjerovatno oblikovati budućnost. Pomažemo u rešavanje ključnih pitanja: Koliko su verovatni različiti događaji i kako možemo uticati na ono što bi se moglo dogoditi?

Bilo da predviđate vremenske prilike za sledeći mesec, naručujete zalihe ili određujete premije osiguranja, možemo vam pomoći da isplanirate najgore i delujete da smanjite rizik i povećate prihode. 

Ako ne razumete u potpunosti kako ispravno da primenite statističke tehnike, previdećete bitne varijable. Statistički pristupi se uspešno koriste za predviđanja. Tada možete biti sigurni da su vaši planovi izgrađeni na realnim pretpostavkama i detaljnom razumevanju faktora koji će uticati na ishod. Možda nećete videti tačno šta će se dogoditi u budućnosti, ali imaćete precizniju sliku kako će to izgledati.

Naše iskustvo i tehnička ekspertiza identifikovaće koje su tehnike predviđanja najprikladnije za vaš  problem, s obzirom na dostupne podatke i složenost procesa. Također vam možemo pomoći da prikupite podataka, analizirate ih i interpretirate.

Mi pomažemo našim klijentima putem:

 • Kvantifikovanja raspona verovatnih ishoda kako biste mogli napraviti pouzdane planove, 
 • Stvaranje jasnije slike buduće potražnje kako biste poboljšanim planiranjem resursa i zaliha, 
 • Identifikovanja  faktora koji utiču na kritične aspekte vašeg poslovanja.

Interpretacija rezultata/Izveštavanje

Poslednji korak statističke analize je izveštavanje, odnosno interpretacija rezultata. Prilikom interpretacije rezultata, naš primarni cilj je predstaviti ih tako da ih svi mogu lako razumeti i protumačiti.

Naši konsultanti vam pružaju jasnu interpretaciju rezultata prilagođenu vašim potrebama. U zavisnosti od toga kako želite da koristite svoje rezultate, možete birati između više različitih načina izveštavanja. Pored formalnih pisanih izveštaja , možemo lično održati prezentaciju ili jednostavno sažeti rezultate u pismu ili email-u. Ponekad je izveštavanje kombinovano s našom uslugom vizualizacije rezultata. Radićemo s vama na početku projekta kako bismo razumeli kako ćete koristiti rezultate kako biste bili sigurni da u potpunosti odgovaraju vašim potrebama. 

Naši statističari takođe vam mogu pomoći da interpretirate rezultate dobijene vlastitom analizom. Na primer , pomažemo naučnim radnicima da interpretiraju rezultate za objavljivanje.

Edukacija/Kursevi

Da li vaši zaposleni poseduju sve potrebne statističke veštine? Da li bi vaše poslovanje imalo više koristi od planiranja i odlučivanja na osnovu analize podataka? Naši programi statističkog usavršavanja pružaju vašem timu potrebne veštine da bi vaše podatke pretvorili u vredan izvor informacija za poboljšanje i rast vašeg poslovanja ili istraživanja. 

Edukujemo vaše zaposlene o odgovarajućim statističkim tehnikama i softverima. Radionice su interaktivne i koristimo praktične primere. Naše obuke drže iskusni konsultanti, uz spoj tehničkog i praktičnog iskustva kako bi se osiguralo da vi stekne potrebne veštine. 

Edukacije nisu ograničeni na učionicu. Nudimo i individualne obuke i online obuke putem Skype-a. 

Naši kursevi mogu pokriti bilo koju statističku temu. Ukoliko tema nije navedena, kontaktirajte nas i naši konsultanti će vam pružiti neophodne informacije.

Vizuelizacija podataka

Vizualizacija je važan završni korak u svakoj analizi kako bi se osiguralo da su vaši rezultati lako razumljivi i prilagođeni vašoj publici. Pomažemo vam da to učinite kroz stručno predstavljanje vaših statističkih rezultata.

Bez obzira da li je vaš glavni cilj privlačenje kupaca ili sintetizacija podataka iz velike studije, možemo vam pomoći da na najprikladniji način predstavite rezultate. 

Rezultati se često prezentiraju pomoću tabela ili grafikona u okviru izveštaja ili prezentacije. Izbor pravog metoda prezentacije uticaće na to kako se vaši rezultati interpretiraju i koriste. Pružamo savete o idealnim alatima za vizualizaciju i posedujemo veštine za izradu visokokvalitetnih grafikona ii tabela.