Šta građani Srbije misle o situaciji sa Korona virusom (COVID19)?

Pre više od mesec dana pisali smo o situaciji sa korona virusom u svetu i upoznali smo Vas sa tadašnjom statistikom. Tada još uvek nije bio zabeležen slučaj osobe zaražene korona virusom u Srbiji. Danas je situacija drugačija… Shodno tome, odlučili smo da uradimo istraživanje o stavovima građani Srbije o situaciji sa Korona virusom (COVID19). Ispitanici su anketirani putem online istraživačkog portala Tvok stav (www.tvojstav.com) koji se prijavili za popunjavanje anketa u okviru ovog panela.

Napomena: Istraživanje putem putem ankete je urađeno pre proglašenja vanrednog stanja zbog Korona virusa na teritoriji Republike Srbije.

U nastavku vam donosimo rezultate istraživanja.

Ko su naši ispitanici?

Naš uzorak se sastoji od 91 ispitanika, 41 muškarca (45.05%) i 50 žena (54.95%). Ispitanici su podeljeni u 6 starosnih grupa. 10 ispitanika se nalazi u starosnoj grupi 19-25 godina (10.99%), 23 ispitanika se nalazi u starosnoj grupi 26-35 godina (25.27%), 21 ispitanik se nalazi u starosnoj grupi 36-45 godina (23.08%), 19 ispitanika se nalazi u starosnoj grupi 46-55 godina (20.88%), 13 ispitanika se nalazi u starosnoj grupu 56-65 godina (14.29%) i 5 ispitanika je starije od 65 godina (5.49%).

Tabela 1. Deskriptivna statistika

Tabela deskriptivna statistika

18 ispitanika je završilo srednju stručnu školu (19.78%), 8 ispitanika je završilo gimnaziju (8.79%), 14 ispitanika je završilo višu školu (15.38%), 34 ispitanika je završilo fakultet (37.36%), 12 ispitanika je završilo magistarske studije (13.19%) i 6 ispitanika je završilo doktorske studije (5.49%). 

Šta naši ispitanici misle o Korona virusu (COVID 19)?

7 ispitanika smatra da Korona virus (COVID19) nije nikakav problem u Srbiji (6.59%), 8 ispitanika smatra je to minimalan problem (7.69%), 23 ispitanika smatra da je to osrednji problem (23.08%), dok 63 ispitanika smatra da je Korona virus (COVID19) veliki problem u Srbiji (62.64%) (Grafik 1).

Procena obima problema Korona virusa u Srbji
Grafik 1. Procena obima problema/pojave Korona virusa (COVID19) u Srbiji

7 ispitanika je veoma pozitivno ocenilo postupanje lekara u zdravstvenim institucijama kada je u pitanju sprečavanje širenja Korona virusa (7.69%), 27 ispitanika je pozitivno ocenilo postupanje lekara u zdravstvenim institucijama (29.67%), 27 ispitanika nije ocenilo ni pozitivno ni negativno postupanje lekara u zdravstvenim institucijama (29.67%), 8 ispitanika je negativno ocenilo postupanje lekara u zdravstvenim institucijama (8.79%), 13 ispitanika je veoma negativno ocenilo postupanje lekara u zdravstvenim institucijama (14.29%), dok 9 ispitanika nema stav o ovom pitanju (9.89%)(Grafik 2).

Ocena postupanja lekara prilikom Korona virusa
Grafik 2. Ocena postupanja lekara u zdravstvenim institucijama kada je u pitanju sprečavanje širenja Korona virusa (COVID19)

29 ispitanika smatra da će se Srbija izboriti sa Korona virusom uz minimalan broj obolelih i umrlih (31.87%), 30 ispitanika smatra da će se Srbija izboriti sa Korona virusom uz prosečan broj obolelih i umrlih (32.97%), 21 ispitanik smatra da će se Srbija izboriti sa Korona virusom uz značajan/veliki broj obolelih i umrlih (23.08%), dok 11 ispitanika ne veruje da će se Srbija izboriti sa Korona virusom (12.09%) (Grafik 3).

Koliko građani veruju u borbu protiv Korona virusa
Grafik 3. Da li verujete da će se Srbija izboriti sa Korona virusom (COVID19)?

41 ispitanik smatra da ima dovoljno/znanja o zaštiti od Korona virusa (45.05%), 38 smatra da poseduje delimične informacije/znanja o zaštiti od Korona virusa (41.76%), 10 ispitanika smatra da nema dovoljno/znanja o zaštiti od Korona virusa (10.99%), dok 2 ispitanika nema stav o ovom pitanju (2.20%) (Grafik 4).

Dostupnost informacija o korona virusu
Grafik 4. Da li imate dovoljno informacija/znanja o zaštiti od Korona virusa (COVID19)?

20 ispitanika smatra da ima dovoljno informacija/znanja o svojim pravima u oblasti zdravstva prilikom zaštite od Korona virusa (COVID19) (22.00%), 27 smatra da poseduje delimične informacije/ znanja o svojim pravima u oblasti zdravstva prilikom zaštite od Korona virusa (29.60%), 49 ispitanika smatra da nema dovoljno informacija/znanja o svojim pravima u oblasti zdravstva prilikom zaštite od Korona virusa (44.00%) i 4 ispitanika nema stav o ovom pitanju (4.40%) (Tabela 2).

Tabela 2. Da li imate dovoljno informacija/znanja o svojim pravima u oblasti zdravstva prilikom zaštite od coronavirusa (COVID19)?

Dostupnost informacija

16 ispitanika smatra da ima dovoljno informacija/znanja o svojim pravima kao potrošača tokom epidemije Korona virusa (COVID19) (17.58%), 24 ispitanika smatra da poseduje delimične informacije/znanja o svojim pravima kao potrošača tokom epidemije Korona virusa (26.37%), 45 ispitanika smatra da nema dovoljno informacija/znanja o svojim pravima kao potrošača tokom epidemije Korona virusa (52.75%), dok 3 ispitanika nema stav o ovom pitanju (3.30%) (Grafik 5).

Prava potrošača tokom epidemije Korona virusa
Grafik 5. Da li imate dovoljno informacija/znanja o svojim pravima kao potrošača tokom epidemije Korona virusa (COVID19)?

14 ispitanika smatra da ima dovoljno informacija/znanja o svojim pravima u oblasti rada u slučaju da obolite od Korona virusa (COVID19) (15.38%), 24 ispitanika smatra da poseduje delimične informacije/znanja o svojim pravima u oblasti rada u slučaju da obolite od Korona virusa (26.37%), 49 smatra da nema dovoljno informacija/znanja o svojim pravima u oblasti rada u slučaju da obolite od Korona virusa (53.85%), dok 4 ispitanika nema stav o ovom pitanju (4,40%) (Tabela 3).

Tabela 3. Da li imate dovoljno informacija/znanja o svojim pravima u oblasti rada u slučaju da obolite od Korona virusa (COVID19)?

Rad tokom Korona virusa

Ukoliko želite da israzite svoje stavove u vezi sa aktuelnom situacijom i pomognete nam u sprovođenju istraživanja i dobijanju kvalitetnih rezultata, možete učestvovati u našim anketama na online portalu Tvoj stav. U toku je anketa o uticaju Korona virusa na zaposlene u Republici Srbiji (Kako Korona virus utiče na Vaš posao) u kojoj možete učestvovati putem  sledećeg linka