Valentina Krstić

Konsultant i Edukator za planiranje i razvoj

Magistar ekonomskih nauka u oblasti upravljanja u javnom sektoru.

Poseduje značajno neformalno obrazovanje u oblasti strateškog dugoročnog, srednjeročnog I kratkoročnog planianja, istraživačkim metodama, pisanje i upravljanje projekata.

Dugogodišnje iskustvo u upravljanju projekata, organizacija i preduzeća.. Iskustvo stiče radeći u domaćim i stranim institucijama i firmama koje se bave edukacijom iz oblasti ekonomije, kao i operativnim radom na pisanju i relizaciji projekata i držanjem obuka iz oblasti preduzetništva (izrada biznis planova i upravljanje finansijama).

Vodila je proces izrade strateških planskih dokumenata (strategija lokalnog ekonomskog razvoja, stambene strategija, poljoprivrede i ruralnog razvoja, regionalna strategija turizma i brojnih akcionih planova – zapošljavanja, socijalne zaštite, mladih.).

Učestvuje na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima i kontinuirano se obrazuje u navedenim oblastima.

Evaluator je za certifikaciju opština sa povoljnim biznis okruženjem za jugoistočnu Evropu (BFC SEE)..

Sfere interesovanja su joj preduzetništvo, lokalni I regionalni ekonomski razvoj, ekologija I turizam, nezaposlenost, istraživanje i-statističke analize.

Govori engleski i makedonski, a služi se italijanskim i ruskim jezikom.