Svetlana Drljača

Svetlana Drljača

Specijalista kreditni analitičar

Svetlana Drljača je specijalista kreditni analitičar u Sektoru za kreditiranje Velikih privrednih subjekata, internacionalnih kompanija i javnih preduzeća u Banci Intesa AD. Od 2003. godine radi u bankarskom sektoru. Završila je Ekonomski Fakultet u Beogradu, smer bankarstvo, sa prosečnom ocenom 9. 2009. godine je magistrirala, a sada je na doktorskim studijama na Ekonomskom Fakultetu u Beogradu.

Učestvovala je u procesu odobrenja velikog broja različitih projekata od projektnog finansiranja (finansiranje hotela, poslovnih zgrada, tržnih centara itd) do leverage buy-out transakcija, uključujući i javno privatno partnerstvo. Evaluaciju firmi, kao i projekata koristi u svom svakodnevnom poslu.