Sanja ŽarkovićSanja Žarković

Edukator za radno i međunarodno pravo

Sanja je edukator za radno i međunarodno pravo, sa velikim brojem napisanih radova i održanih predavanja. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Njene oblasti interesovanja su novi fleksibilni oblici radnih odnosa, prava zaposlenih, usklađivanje domaćeg prava sa međunarodnim standardima, arbitražno pravo, i društvena odgovornost korporacija.