Magistar Statistike i Ekonomije sa Masterom iz ekonomskih nauka

Dugogodišnje iskustvo rada u državnim institucijama među kojima je i Uprava za javni dug Ministarstva Finansija Republike Srbije gde sam se bavio strategijama finansiranja budžetskog deficita, pregovarao sa međunarodnim i domaćim finansijskim organizacijama, bankama i stranim Vladama oko ugovaranja novih zajmova. Rukovodilac računovodstvenog odeljenja, koordinator u kreditnom odeljenju banke. Poslednjih deset godina konsultant iz oblasti statistike, ekonometrije i poslovne ekonomije.