Marina MijatovićMarina Mijatović

Advokat Centra za istraživanja

Marina je svoju karijeru kao pravnica započela u nevladinom sektoru. Tokom rada u nevladinim organizacijama učestvovala je u sprovođenju različitih projekata koji su imali za cilj unapređenje ljudskih prava.

Teme kojima su se bavili projekti su bile veoma različite što joj je omogućilo da pravo sagleda iz mnogobrojnih uglova. Nakon iskustva u nevladinom sektoru, otvara svoju advokatsku kancelariju kako bi mogla da primeni svoja znanja na konkretnu pravnu situaciju.

Pored zastupanja pred sudovima, njen rad je usmeren i na širenje svesti o tome da danas pravo mora mnogo brže da prati razvoj društva.