Marija RadulovićMarija Radulović

Ekonomista i statističar

Master ekonomista i doktorand Ekonomskog fakulteta sa značajnim neformalnim obrazovanjem. Poseduje iskustvo u kreiranju istraživačkih nacrta, analizi i tumačenju statističkih podataka, kao i edukovanju u oblasti ekonomije, statistike i ekonometrije. Iskustvo stiče radeći u stranim firmama koje se bave edukacijom iz oblasti ekonomije i statistike, kao i statističkim istraživanjima. Učestvuje na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima, član je naučnih i stručnih asocijacija.

Poznaje i obučava za rad u brojnim statističkim softverima: IBM SPSS, STATA, Gretl, R i EViews. Sfere interesovanja su joj nacionalna konkurentnost, politika zaštite konkurencije i ekonometrijsko-statističke analize. Govori engleski i služi se francuskim i italijanskim jezikom.