Ivana KovačevićIvana Kovačević

Psiholog i istraživač

Ivana Kovačević je vanredni profesor na Katedri za menadžment ljudskih resursa Fakulteta organizacionih nauka.

Doktorirala je na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Više od petnaest godina se bavi organizacionom psihologijom i psihološkim aspektima upravljanja ljudskim resursima.

Autor je ili koautor više istraživačkih radova i redovni učesnik naučno-stručnih konferencija u oblasti.

Često je angažovana kao predavač, istraživač ili konsultant u kompanijama na projektima u domenu upravljanja ljudskim resursima.

Član je Komisije za standarde i srodne dokumente KS A260, Menadžment koji se odnosi na ljudske resurse, Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO).